Scroll to top

Auke Visser en de familie Lieveloo


Peter Swart - 5 oktober 2020 - 6 reacties

Op internet staat een stamboom van de familie Lieveloo met daarin de naam Auke Dirksz Visser. Hij was botteliersmaat op het fregat Huis te Warmelo. Auke is verwant met de familie Lieveloo via zijn kleindochter Annetje die in 1751 met Jacob Josias Lieveloo trouwde. Nazaten van dit echtpaar zijn dus ook nazaten van Auke Dirksz Visser. Een van hen is Rob Lieveloo uit Frankrijk die de stamboom op internet heeft geplaatst.(1) Sinds juni 2020 weet hij dat zijn verre voorvader een opvarende van de Huis te Warmelo was.

 

Huwelijken en kinderen

Auke Visser liet na zijn dood in 1715 een vrouw en vijf zonen achter.(2) De oudste zoon Dirk was toen al 29 jaar, getrouwd en had zelf kinderen. De een-na-oudste zoon Aris trad in 1716 in het huwelijk. Jacob en Cornelis, de twee jongste zonen, trouwden beiden in 1724. Van de middelste zoon Theunis is geen huwelijksregistratie gevonden.
De vijf kinderen van Auke Visser zijn voortgekomen uit meerdere huwelijken. De drie oudste zonen kwamen uit zijn huwelijk met Aafjen Aris Schellinger, de twee jongsten kreeg hij met Etjen Jacobs Tolk. In totaal stapte Auke vier keer in het huwelijksbootje waarvan drie maal als weduwnaar. Zijn laatste vrouw Helena Hendriks, met wie hij in 1707 trouwde, overleefde de botteliersmaat van de Huis te Warmelo. Met haar kreeg hij geen kinderen.

 

Visser alias Tolk

In de familielijn Visser-Lieveloo vond een opvallende naamsverandering plaats. Jacob Aukesz Visser, de vierde zoon van Auke Visser, nam omstreeks 1736 de familienaam Tolk aan.(3) Deze naam ontleende hij aan zijn moeder Etjen Jacobs Tolk. In 1724 trouwde Jacob met Trijntje Jacobs Jordaan. Een van hun kinderen is de eerdergenoemde Annetje die de verbinding met de familie Lieveloo vormt.
Aris en Auke, twee andere kinderen van het echtpaar Visser alias Tolk-Jordaan, ontpopten zich tot patriotten, burgers die zich tegen de stadhouder en de heersende regenten keerden. Aris Tolk vestigde zich als boekdrukker in Haarlem en later in Edam. Na de mislukte machtswisseling van de patriotten in 1787 verliet Aris noodgedwongen Edam.(4) Auke Tolk woonde zijn hele leven in Medemblik. Hij werd in hetzelfde revolutiejaar door de patriotten kortstondig op het pluche van zijn stad gezet. In 1795 was Auke Tolk lid van de Provisionele Representanten van het Volk van Holland, het hoogste bestuursorgaan van Holland.

 

Familie Lieveloo

We gaan terug naar Annetje Tolk, de kleindochter van Auke Visser die met Jacob Josias Lieveloo huwde. Zij woonden in Medemblik waar hun tien kinderen werden geboren en gedoopt. Na de dood van Jacob Josias Lieveloo verhuisde Annetje met haar thuiswonende kinderen in 1783 naar Alkmaar.(5)
Vermeldenswaardig is het lot dat Trijntje Lieveloo, een dochter van Annetje en Jacob Josias, trof. Net als haar overgrootvader overleed zij op zee. Trijntje bezweek in 1792 tijdens een bevalling aan boord van het schip Carel en Magdalena dat onderweg was naar Demerary. Zij was getrouwd met Nicolaas Hendrik de Lange, een telg uit een bekende Alkmaarse regentenfamilie en werkzaam bij het bestuursapparaat in West-Indië.(6)

Rob Lieveloo stamt af van Hermanus, het jongste kind van Annetje Tolk en Jacob Josias Lieveloo. De voorouders van Rob bleven tot ver in de negentiende eeuw aan de kaasstad verbonden en vervulden functies in overheidsdienst. De wieg van zijn grootvader, Adam Jacob Josias Lieveloo, stond ook in Alkmaar. Die meldde zich in 1884 als vrijwilliger in militaire dienst en werd later administratief ambtenaar bij Gemeentewerken Den Haag. Adam Jacob Josias vierde daar in 1934 zijn 50-jarig dienstverband bij de overheid.(7) Hij was de zesde generatie na Auke Visser, Rob Lieveloo is de achtste.

 


Afbeelding: Groepsportret uit 1898 ter gelegenheid van de verloving van Adam Jacob Josias Lieveloo en Hermina Christina Matser. De verloofden zitten in het midden, hij in militair uniform. (Rob Lieveloo)

 

Deze bijdrage kwam mede tot stand dankzij Rob Lieveloo uit Frankrijk.
Bezoek hier zijn website over de familie Lieveloo.

 

(1) De informatie in de stamboom is gedeeltelijk afkomstig van J.A. van der Nolle te Blaricum.
(2) Westfries Archief (WFA), Oud Notarieel Archief Medemblik, inv.nr. 3239, akte 47.
(3) Bij de doop van een tweeling op 18 maart 1736 wordt hij voor de eerste maal als Jacob Tolk vermeld. WFA, DTB Medemblik, inv.nr. 3.
(4) Jaap Molenaar, ‘Bestuurlijke duizendpoot en weldoener’, in: Oud Edam jaargang 27 nr. 2, Edam, 2003, p. 5-6.
(5) WFA, DTB Medemblik, inv.nr. 7, 4 mei 1783.
(6) Regionaal Archief Alkmaar, Archief van de Familie de Lange, inv.nr. 126.
(7) Delpher.nl, De Nederlander, 11 april 1934.

6 reacties

 1. Linda

  Leuk weer zo’n lijntje van verleden naar heden. En verbazend hoeveel weetjes er dan toch nog te vermelden zijn over diverse mensen. En een mooie oude foto is natuurlijk altijd een cadeautje!

 2. M. Swart-Piet

  Ha Peter, wat verrassend zo’n reactie vanuit Frankrijk. Weer een mooie toevoeging aan je onderzoek naar de bemanning van het Fregat. Huis te Warmelo. Weer een mooi verhaal! Veel succes verder!!

 3. Sjaak Pronk

  Ongelooflijk dat er dan weer vanuit Frankrijk een verband wordt gelegd met jouw register! Prachtig dat het historisch verloop van een familie wordt blootgelegd. Complimenten wederom.

 4. K van Louvezijn

  Prachtig resultaat m.b.v. die aangeleverde stamboom en laat zien dat toevalstreffers nog immer tot verrassing of oplossing van vragen kan leiden.
  Het blijft boeiend allemaal.

 5. Hans Eelman

  Dat doe je toch maar, Peter, jammer, dat je niet even naar beneden kan om te kijken hoe het daar toeging. De laatste dagen hier op Texel, harde wind en enorm veel regen. Bedenk hoe het dan op een dergelijk schip was. Zelf ben ik meer dan 40 maal de oceaan overgestoken met prachtige KNSM schepen met goede motoren en goede radars. Alles lekker warm ( alleen geen airco).
  Ik geniet van je onderzoek!

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *