Scroll to top

Bescherming van het scheepswrak


Robert de Hoop - 7 maart 2019 - 0 reacties

Het wrak van de Huis te Warmelo heeft een bijzondere betekenis voor Nederland. Nergens anders ter wereld is een Nederlands oorlogsschip uit het begin van de achttiende eeuw in zo’n goede staat en met zoveel archeologische details teruggevonden. Nadat de oorsprong van het wrak was vastgesteld, heeft de Finnish Heritage Agency informatie met de Nederlandse autoriteiten gedeeld en is een samenwerking gestart.

 

Programma Maritiem Erfgoed Internationaal

Vanuit het ministerie van OCW heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een programma ingericht om vorm te geven aan het internationaal beheer van Nederlands maritiem erfgoed. Het programma Maritiem Erfgoed Internationaal geeft in samenwerking met rijkspartners uitvoering aan het beleidskader ‘scheepsvondsten en scheepsvindplaatsen in den vreemde’ namens de minister. De RCE heeft een officieel rapport over het wrak aangevraagd, dat de Finse Erfgoedautoriteit op 18 maart 2016 heeft verstrekt. Een bijeenkomst over de documentatie van het wrak werd vervolgens gehouden op de Nederlandse Ambassade in Helsinki op 23-24 maart 2016. Tijdens deze bijeenkomst is een samenwerking opgezet tussen de RCE (programma Maritiem Erfgoed Internationaal), de Finnish Heritage Agency, de Nederlandse ambassade in Helsinki, het archeologisch bedrijf Subzone, historicus Peter Swart en met archeoloog Michiel Bartels (Archeologie West-Friesland) om het wrak (een oorlogsschip en daarom eigendom van de Nederlandse Staat) in kaart te brengen en plannen te maken voor de toekomst.

 

Beschermingszone voor het wrak

De Finnish Heritage Agency en de RCE hebben op 27 maart 2017 opnieuw vergaderd in Helsinki over het beheer en de bescherming van het wrak. Op 17 april 2018 vond een vergadering plaats met alle partners, waarbij afspraken werden gemaakt over de wettelijke bescherming, onderzoek, samenwerking en publieksbereik. Op 6 juni 2018 besloot het Centre for Economic Development, Transport and the Environment/Uusimaa Region, na een verzoek van de Finnish Heritage Agency en de RCE, om een beschermingszone rond het wrak Huis te Warmelo te maken volgens de Finnish Antiquities Act. De diameter van de beschermingszone voor het wrak van Huis te Warmelo is 800 meter. In de beschermingszone is het verboden, zonder toestemming van de Finnish Heritage Agency, om te duiken, te ankeren, te vissen, te bouwen of welke activiteit dan ook die de zeebodem in de beschermingszone verstoort. Met deze maatregel is een belangrijke stap gezet voor wat betreft de bescherming van het Huis te Warmelo. Naast beschermen willen we natuurlijk ook heel graag het verhaal vertellen van dit schip dat door de omstandigheden in het koude water en de diepte (64 meter) zo goed gepreserveerd op de zeebodem ligt. Het beloofd een mooi onderzoek te worden de komende jaren tussen de twee overheden en de publieke en private partners.

 

Afbeelding: Beeldhouwwerk van de Huis te Warmelo op de bodem van de Finse Golf. (SubZone)

 

Deze bijdrage is van Robert de Hoop, maritiem archeoloog van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *