Scroll to top

Maritiem Erfgoed Internationaal 2


Robert de Hoop - 12 januari 2023 - 1 reactie

Onlangs publiceerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het eindrapport van het programma Maritiem Erfgoed Internationaal. Hierin zijn het opgezette beleid, de activiteiten en de behaalde resultaten in de periode 2017-2021 beschreven.

Het programma had als doel om, in samenwerking met partners, een effectief beheer van Nederlandse scheepswrakken in buitenlandse wateren op te zetten en uit te voeren, om de opgedane data en kennis beschikbaar te maken voor anderen, en om begrip te kweken voor het verleden en ruimte te scheppen voor verwondering.

De noodzaak voor internationaal beleid en uitvoering is de hoeveelheid Nederlandse scheepswrakken die over de wereld verspreid liggen. Dat zijn er voor zover bekend ruim 1600, zo blijkt uit een recente wrakkentelling.

Het uitgebreide activiteitenoverzicht in het rapport begint op pagina 43 met het wrak van het fregat Huis te Warmelo in Finland. 

Bekijk hier de rapportage.

1 reactie

  1. Echt gaaf! De bescherming van het schip is in ieder geval goed geregeld, en het onderzoek vindt in internationale context plaats.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *