Scroll to top

Tijs Blom van Alkmaar


Peter Swart - 2 juli 2021 - 7 reacties

Blom is een veel voorkomende familienaam in Nederland. De naam heeft dezelfde betekenis als bloem. Twee opvarenden van het fregat Huis te Warmelo droegen deze achternaam: derde timmerman Tijs Cornelisz Blom en matroos Jan Blom. Beide mannen kwamen uit Alkmaar. Van Jan Blom is in de archieven nog geen eenduidig spoor gevonden. Rond 1715 leefden in Alkmaar meerdere mannen met deze naam. Dat ligt anders bij Tijs Cornelisz Blom. Over deze opvarende weten we inmiddels meer.

 

Tijs Cornelisz Blom

Tijs Cornelisz Blom werd op 3 april 1675 gedoopt in de Grote of Sint-Laurenskerk van Alkmaar. Hij was het tweede kind uit het huwelijk van Cornelis Tijsz Blom en Anna Gerrits. De ouders van Tijs waren ruim anderhalf jaar eerder in dezelfde kerk getrouwd.(1)
In 1702, op 27-jarige leeftijd, stapte de derde timmerman van de Huis te Warmelo zelf in het huwelijksbootje. Hij woonde op dat moment in de Sackestraat in Alkmaar. Zijn vrouw Marijtje Gerrits Stortenbeecker woonde weliswaar ook in Alkmaar maar kwam oorspronkelijk uit Rotterdam. Bruid en bruidegom hoefden voor het trouwen geen belasting te betalen omdat ze in de categorie onvermogenden vielen.(2) Tijs Cornelisz Blom en Marijtje Gerrits kregen twee dochters: Antje en Hestertje. Evenals hun vader werden zij gereformeerd gedoopt in de Grote Kerk van Alkmaar.(3)

 

Sackestraat en Bloemstraat

Vanaf 1712 was Tijs Cornelisz Blom belastingplichtig voor een huisje in de Sackestraat. Mogelijk bewoonde hij dit al ten tijde van zijn huwelijk. Het huisje wordt omschreven als een kamer en stond aan de westzijde van de straat. Hoewel zijn naam in een register van onroerend goedbelasting staat, was Tijs Blom geen eigenaar. Het huisje werd in 1712 namelijk gekocht door Lodewijk Fontijn die daarvoor het geringe bedrag van 2 gulden betaalde. Fontijn was een bloedverwant van Marijtje Gerrits.(4)
Op een hedendaagse plattegrond van de stad Alkmaar zoek je tevergeefs naar de Sackestraat of Zakkenstraat. De straat heet nu Bloemstraat. Deze naamsverandering kwam in de negentiende eeuw tot stand op verzoek van de bewoners. Zij wilden een mooiere naam voor hun straat, een wens waarmee de gemeenteraad van Alkmaar in 1887 instemde.(5) De straatnaam is een onbedoelde herinnering aan oud-bewoner Tijs Cornelisz Blom (Bloem).

 

Na 1715

Op 18 oktober 1716 hertrouwde Marijtje Gerrits met Harmen Dirksz Meuleman.(6) De bruid was weduwe, de bruidegom een jongeman uit Osnabrück. De trouwdatum maakt aannemelijk dat Tijs Cornelisz Blom niet van zijn reis naar het Oostzeegebied is teruggekeerd. Ten opzichte van haar eerste huwelijk was de vermogenspositie van Marijtje Gerrits in 1716 niet wezenlijk veranderd. Ook dit huwelijk viel in de categorie onvermogenden.(7)
Het huisje in de Sackestraat werd in februari 1725 door Harmen Meuleman verkocht. Marijtje had dit via vererving in bezit gekregen. Zij was enig erfgenaam van Lodewijk Fontijn. Marijtje Gerrits zelf overleed drie jaar later.(8)
Over de lotgevallen van de kinderen van Marijtje Gerrits en Tijs Cornelisz Blom is weinig bekend. De doop- trouw- en begraafboeken van Alkmaar geven alleen een huwelijk van Hester Blom prijs. Zij trouwde op 18 maart 1725 met Jacob van der Wegen.

 

Afbeelding: Straatnaambordje op de hoek Oudegracht-Bloemstraat in 2021.

 

(1) Regionaal Archief Alkmaar (RAA), DTB Alkmaar, inv.nr. 26, 17 september 1673.
(2) RAA, DTB Alkmaar, inv.nr. 26, 21 mei 1702 en Oud-rechterlijke archieven (ORA) Alkmaar, inv.nr. 565A, 19 mei 1702.
(3) RAA, DTB Alkmaar, inv.nr. 10, 24 juni 1703 en 3 juni 1705.
(4) RAA, DTB Alkmaar, inv.nr. 717. Voor de aankoop en verkoop van het huisje, zie transportakten ORA Alkmaar, inv.nr. 167, folio 90vs en inv.nr. 169, folio 52. Fontijn wordt neef van Marijtje Gerrits genoemd.
(5) Regionaalarchiefalkmaar.nl, Alkmaarsche Courant, 29 juni 1883, p. 3 en 9 december 1887, p. 3.
(6) RAA, DTB Alkmaar, inv.nr. 29, 4 oktober 1716. De achternaam van de bruidegom blijkt uit ORA Alkmaar, inv.nr. 169, folio 52.
(7) RAA, ORA Alkmaar, inv.nr. 579A, 2 oktober 1716.
(8) RAA, ORA Alkmaar, inv.nr. 591, 25 april 1728.

7 reacties

 1. N. Brinck

  prachtig Peter!

 2. Th. van Hulsen

  Er is weer een hoop onderzoek gedaan. Het geeft een mooi beeld hoe de mensen toen leefden en werkten.
  Groeten en succes. Thomas en Marga

 3. Gerri Kind-Renskers

  Weer genoten van deze nieuwe aflevering: leuke details.

 4. M.Swart-Piet

  Hoi Peter, weer een opvarende gevonden met een geschiedenis uit Alkmaar. Veel zoekwerk geweest, mooi om te lezen maar jammer dat hij niet is teruggekeerd! Gr. mam

 5. Rob van Teijlingen

  Ik volg deze hele geschiedenis van dit fregat nog steeds met veel interesse.

 6. Hans Eelman

  Weer met genoegen gelezen!

 7. K van Louvezijn

  Beste Peter,

  Met belangstelling dit voornamelijk genealogische onderzoek en resultaten daarvan gelezen.
  Het is zondermeer interessant te zien dat er in het verleden vele personen uit Alkmaar varende functies vervulden op de zeilschepen, (koopvaarders of oorlogsschepen), die vanuit de zeehavens in het Noorderkwartier reizen ondernamen.

  Met hartelijke groet,

  KEES.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *